Hostellerie Carnegie Cottage
Onderlangs 35
6731 BK Otterlo
T +31 (0)318 591220
info@carnegiecottage.nl

Volg ons op Facebook

En verder...: Boek: Er wordt zoveel verzwegen

Dit boek verdient uw aandacht

Er wordt zoveel verzwegen
Roberts zoektocht naar steeds grotere kicks
Ruud Heinsius

In het boek beschrijft Ruud Heinsius de lotgevallen van zijn zoon: zijn onvermogen het leven vorm te geven en zijn vlucht in drank en drugs waardoor de naar beneden gerichte spiraal niet meer doorbroken kon worden.

In korte stukjes komen allerlei onderwerpjes aan de orde zoals: loslaten, onmacht, doodswens, maar ook hulpverlening en de werking van de diverse soorten drank en drugs. De stukjes zijn verhalend geschreven. Dat wil zeggen aan de hand van gebeurtenissen die zich in de praktijk voordeden. En herhaaldelijk worden uitlatingen van zijn zoon en van de familie geciteerd. Het geheel wordt veelvuldig onderbroken door korte gedachten van zijn vrouw in dichtvorm.

Het is een emotioneel, uit-het-leven-gegrepen document geworden dat vooral voor familie en naasten van drugs- en drankverslaafden herkenning en wellicht steun zal bieden.

Dit boek is een steun en waarschuwing voor jong en oud.

Meer informatie bij  www.gopherpublishers.com